Pontarddulais
Male Choir

Côr Meibion
Pontarddulais

Cymraeg

English

 

 

Cliciwch ar y ddolen isod i fynd i adran yr aelodau. Os nad oes gennych gyfrinair, neu os hoffech un newydd, cysylltwch â'r Trysorydd.

 

adran yr aelodau

 

 

Mae cerddoriaeth yn hollgynhwysol ac mae gan bawb rywbeth i ddweud amdani. Côr Meibion Pontarddulais yw'r côr meibion cystadleuol mwyaf llwyddiannus yng Nghymru.

Mae gennym samplau sain o bob cân ar ein halbwm diweddaraf fodd bynnag, nid yw'r siop ar-lein yn weithredol ar hyn o bryd - cysylltwch â'r Ysgrifennydd i brynu ein cynnyrch (ymddiheuriadau am yr anghyfleustra).

 

samplau sain

 

 

Yr Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol

1963 Llandudno, 1965 Y Drenewydd,
1968 Y Barri, 1970 Rhydaman,
1972 Hwlffordd, 1974 Caerfyrddin,
1976 Aberteifi, 1978 Caerdydd,
1981 Machynlleth, 1982 Abertawe,
1994 Castell-nedd, 2003 Y Trallwng,
2004 Casnewydd (ennill Côr yr Wŷl hefyd),
2006 Abertawe (ennill Côr yr Wŷl hefyd),
2008 Caerdydd, 2014 Llanelli,
2018 Caerdydd

Eisteddfod Aberteifi

1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1976

Eisteddfod y Glowyr - Porthcawl

1965, 1968, 1969, 1976, 1980, 1987

Eisteddfod Pantyfedwen - Pontrhydfendigaid

1965, 1968

Eisteddfod Ryngwladol Llangollen

1999 Trydydd allan o 11

2000 Ail allan o 13

2001 Cyntaf allan o 12

2004 Cyntaf allan o 13

 

buddugoliaethau

aelodau'r côr

Loading...

Yr Ysgrifennydd, Côr Meibion Pontarddulais

53 Stryd Woodville, Pontarddulais, Abertawe SA4 8SH, Cymru, Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn: +44 (0) 1792 884279

E-bost: secretary@pontarddulaismalechoir.com

 

Elusen Gofrestredig Rhif. 244197

English

Cymraeg