Pobl Bwysig Iawn y Côr

Eric Jones - Llywydd

Eric Jones

Llywydd
Clive Phillips - Cyfarwyddwr Cerdd

Clive Phillips

Cyfarwyddwr Cerdd
David Last - Cyfeilydd

David Last

Cyfeilydd

 

noddwyr y côr

Mae'r côr yn ddiolchgar i'w holl noddwyr am eu cefnogaeth barhaus.

Os hoffech fod yn noddwr, adnewyddu eich nawdd neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Ysgrifennydd.

cyngerdd nesaf / ymrwymiadau y côr


Goppa Carol Service

Sunday 15th December 2019

Ticket Hotline : 01792 850285 or 01792 883117

Annual Christmas Carol Service at Goppa Chapel.
Featuring Cór Glandulais
Pontardulais Town Band
Pontarddulais Male Choir
Lleisiau Lliw
the local school choirs
Pontarddulais Primary
Ysgol Bryniago and Pontarddulais Comprehensive school
and more

"

Meddwl am ymuno a chôr? Peidiwch a sefyll rhagor...