YMUNWCH A NI

Ystyried ymuno â chôr? Peidiwch ag edrych ymhellach na'r Bont!

Rydym bob amser yn chwilio am aelodau newydd, ond nid eich llais yn unig rydym ei eisiau — er mor dda mae'n siŵr y byddai — rydym eich eisiau chi hefyd! Daw ein haelodau o bob cefndir, gyda myfyrwyr, athrawon a nyrsys yn eistedd och yn ochr â chyfreithwyr, crefftwyr a milwyr.

Rydym yn ymarfer bob
nos Lun a nos Ferche
am 7pm-9pm

yn
Ysgol Gynradd Pontarddulais
Stryd James, Pontarddulais SA4 8JD

Mae gennym fywyd cymdeithasol ffyniannus, sy'n cynnwys teithiau cyngerdd dramor ac yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn trefnu nosweithiau cymdeithasol hefyd, a sawl afterglow, sef sesiynau canu hamddenol i ddiddanu cwsmeriaid tafarnau lleol, yn enwedig ar ôl cyngherddau.

Darllenwch ein taflen wybodaeth i Aelodau Newydd lsy'n amlygu rhai o'r cwestiynau cyffredin, a ddylai eich helpu i deimlo'n gartrefol os hoffech roi cynnig arni gyda ni.

Ni fydd angen clyweliad arnoch; dim ond prawf llais syml i bennu pa lais o'r côr sydd fwyaf addas i chi.

Roedd llawer o'n haelodau'n ansicr ynghylch ymuno â chôr meibion cyn dod atom, gan feddwl y byddai'n rhy anodd dysgu'r holl ganeuon. Peidiwch â bod ofn! Rydym yn ymfalchïo mewn sicrhau bod aelodau penodol o fewn y côr a fydd yn eich helpu i ymgartrefu'n rhwydd pan fyddwch yn ymuno.

Mae ein haelodau'n deall pryderon aelodau newydd a'r heriau maent yn eu hwynebu, oherwydd maent oll wedi'u profi eu hunain.

Felly peidiwch ag oedi, a chysylltwch â:
Dave Hammacott
Rhif ffôn: 01269 267053
e-bost: davidh66@icloud.com

 

cyngerdd nesaf / ymrwymiadau y côr


* postponed * Youth Choir Competition - The Grand Final

Sunday 26th April 2020

* postponed until further notice *

The Great Hall, Swansea University
Sunday 26 April 2020
Doors 2pm
Start 3pm

Côr Y Bont
Cystadleuaeth Corau Ieuenctid Cenedlaethol

Y ROWND DERFYNOL
Y Neuadd Fawr, Prifysgol Abertawe
Dydd Sul 26 Ebrill 2020
Drysau'n Agor 2pm
Yn Dechrau am 3pm

First Prize £1,000 Y Wobr Gyntaf
Winners to appear at our Annual Concert / Enillwyr i ymddangos yn ein Cyngerdd Blynyddol

Second Prize £500 Yr Ail Wobr

Third Prize £250 Y Drydedd Wobr

Presenting / Yn cyflwyno

Mumbles A Cappella
Côr Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin
Côr Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
Côr Ysgol Gyfun Gŵyr
Islwyn High School Choir
Côr Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt
Merched Plastaf
Côr Ysgol Penglais
Côr Ysgol Plasmawr
Côr Ysgol Y Strade
Côr Ysgol Gymraeg Ystalyfera

"

Meddwl am ymuno a chôr? Peidiwch a sefyll rhagor...