YMUNWCH A NI

Ystyried ymuno â chôr? Peidiwch ag edrych ymhellach na'r Bont!

Rydym bob amser yn chwilio am aelodau newydd, ond nid eich llais yn unig rydym ei eisiau — er mor dda mae'n siŵr y byddai — rydym eich eisiau chi hefyd! Daw ein haelodau o bob cefndir, gyda myfyrwyr, athrawon a nyrsys yn eistedd och yn ochr â chyfreithwyr, crefftwyr a milwyr.

Rydym yn ymarfer bob
nos Lun a nos Ferche
am 7pm-9pm

yn
Ysgol Gynradd Pontarddulais
Stryd James, Pontarddulais SA4 8JD

Mae gennym fywyd cymdeithasol ffyniannus, sy'n cynnwys teithiau cyngerdd dramor ac yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn trefnu nosweithiau cymdeithasol hefyd, a sawl afterglow, sef sesiynau canu hamddenol i ddiddanu cwsmeriaid tafarnau lleol, yn enwedig ar ôl cyngherddau.

Darllenwch ein taflen wybodaeth i Aelodau Newydd lsy'n amlygu rhai o'r cwestiynau cyffredin, a ddylai eich helpu i deimlo'n gartrefol os hoffech roi cynnig arni gyda ni.

Ni fydd angen clyweliad arnoch; dim ond prawf llais syml i bennu pa lais o'r côr sydd fwyaf addas i chi.

Roedd llawer o'n haelodau'n ansicr ynghylch ymuno â chôr meibion cyn dod atom, gan feddwl y byddai'n rhy anodd dysgu'r holl ganeuon. Peidiwch â bod ofn! Rydym yn ymfalchïo mewn sicrhau bod aelodau penodol o fewn y côr a fydd yn eich helpu i ymgartrefu'n rhwydd pan fyddwch yn ymuno.

Mae ein haelodau'n deall pryderon aelodau newydd a'r heriau maent yn eu hwynebu, oherwydd maent oll wedi'u profi eu hunain.

Felly peidiwch ag oedi, a chysylltwch â:
Dave Hammacott
Rhif ffôn: 01269 267053
e-bost: davidh66@icloud.com

 

cyngerdd nesaf / ymrwymiadau y côr


Goppa Carol Service

Sunday 15th December 2019

Ticket Hotline : 01792 850285 or 01792 883117

Annual Christmas Carol Service at Goppa Chapel.
Featuring Cór Glandulais
Pontardulais Town Band
Pontarddulais Male Choir
Lleisiau Lliw
the local school choirs
Pontarddulais Primary
Ysgol Bryniago and Pontarddulais Comprehensive school
and more

"

Meddwl am ymuno a chôr? Peidiwch a sefyll rhagor...