Pontarddulais
Male Choir

Côr Meibion
Pontarddulais

Cymraeg

English

Eric Jones DLitt (Er Anhrydedd), MPhil, BMus, FTCL, LTCL

 

Llywydd

 

 

Wedi'i eni a'i fagu ym Mhontarddulais, addysgwyd Eric Jones yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn Tregŵyr, cyn ennill gradd mewn Cerddoriaeth o Brifysgol Cymru, Caerdydd. Dechreuodd ei yrfa addysgu yn Llanelli, ac wedi hynny daeth yn Bennaeth Cerddoriaeth a'r Celfyddydau Creadigol yn Ysgol Mynyddbach yn Abertawe. Ar ôl cyfnod fel Dirprwy Bennaeth Ysgol Gyfun Gŵyr, daeth yn Bennaeth Ysgol Bro Myrddin, yr ysgol gyfun cyfrwng Cymraeg yng Nghaerfyrddin, gan ymddeol yn 2006. Mae ganddo Ddiploma Trwyddedog a Diploma Cymrodoriaeth o Goleg Cerdd y Drindod, Llundain, a gradd Meistr o'r Brifysgol Agored. Mae'n beirniadu yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac mewn cystadlaethau lleisiol a chyfansoddi yn rheolaidd, ac fe'i derbyniwyd fel Urdd Ofydd Er Anrhydedd Gorsedd y Beirdd ym 1996 am ei wasanaethau i gerddoriaeth yng Nghymru.

Yn 2010 fe'i hanrhydeddwyd ymhellach fel Urdd Derwydd am wasanaeth hir a nodedig i'r Eisteddfod ac i'r Orsedd. Fel cyfansoddwr, mae wedi cyhoeddi chwe chyfrol o ganeuon a nifer mawr o weithiau corawl. Yn 2007, cyhoeddodd Gwasg Gomer Maestro, ei gofiant o arweinydd sylfaenol y côr, Noel Davies. Fel rhan o ddathliadau'r hannercanmlwyddiant yn 2010, ysgrifennodd lyfr o hanes y côr, sef Brothers Sing On, a gyhoeddwyd gan Y Lolfa. Daeth yn Llywydd Côr Meibion Pontarddulais yn 2004, wedi bod yn gyfeilydd y côr am ddeunaw mlynedd rhwng 1973 a 1991.

 

Pobl Bwysig Iawn y Côr

Yr Ysgrifennydd, Côr Meibion Pontarddulais

53 Stryd Woodville, Pontarddulais, Abertawe SA4 8SH, Cymru, Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn: +44 (0) 1792 884279

E-bost: secretary@pontarddulaismalechoir.com

 

Elusen Gofrestredig Rhif. 244197

English

Cymraeg